Rexel Finansservice

Rexel erbjuder flera olika finansierings- och försäkringstjänster som vänder sig till olika kundsegment med olika erbjudanden. Med bra valmöjligheter i finansieringen är vi med och driver försäljningen och utvecklingen framåt för våra kunder. Att erbjuda våra kunder flexibla och innovativa tjänster och produkter inom områdena finansiering och försäkring är en del i vårt helhetserbjudande.

Våra tjänster omfattar olika former av delbetalning för företag och konsumenter, leasing, företagskredit, kravservice, fakturaköp, fullgörandegarantier och kreditförsäkring.   

Lån och leasing för din kund

Fakturaservice & finanstjänster