SEK Svensk Elstandard

Svensk Elstandard fastställer all svensk standard på elområdet. Genom SEK Svensk Elstandard deltar svenska företag och organisationer i den nationella och internationella standardiseringen och är med och påverkar framtidens standarder.

Klubbförmån

I SEK Shop, https://elstandard.se/sek-shop, hittar du förutom svensk standard även europeisk och internationell standard inom elområdet. SEK ger även ut SEK Handböcker, t ex Elinstallationsreglerna och Elbasen, som förklarar och fördjupar, vägleder och underlättar ditt användande av standarder.

SEK e-Standard

Med SEK e-Standard är du alltid uppdaterad med de senaste standarderna inom just ditt område. Du prenumererar på ditt urval av standarder och SEK digitala handböcker som just ni behöver i ert dagliga arbete – allt från enstaka standarder för en eller flera användare till hela standardbibliotek

– Vi kan hjälpa dig med urvalet och svara på frågor du har om dina valda standarder och SEK Handböcker.

Förmånligt för dig som Team Rexel medlemsföretag

Gör det enkelt för dig – utgå från grundpaket för elinstallationer som innehåller:

  • SEK digitala Handbok 436 – Elbasen
  • SEK digitala Handbok 444 – Elinstallationsreglerna – SS 436 40 00, utg 2 med kommentarer
  • SEK digitala Handbok 446 – Elanläggningar – Säkerhet vid arbete
  • SS 437 01 02, utg 1:2014, Elinstallationer för lågspänning – Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer
  • + en valfri standard/SEK digital Handbok

Enanvändarlicens – 2 950 kr/år

Licens för upp till fem användare 4 950 kr/år

Som medlemsföretag till Team Rexel erhåller du 20 % rabatt på ovanstående årskostnad vid tecknande av treårsavtal.

Din kontaktperson

Kontakta Krister Elfgren för mer information om tjänsten och fullständiga avtalsvillkor, 08 444 14 07 alt krister.elfgren@elstandard.se