Team Rexel resurspool

Hitta extra arbetskraft eller dela med dig av dina extra resurser.

En gratis tjänst, bara för dig som är medlem!

Klubbförmån

Här kan du lägga in dina annonser om du har kapacitet över eller om du söker extra resurser. Du kan även redigera och ta bort dina annonser i listan nedan.

Kolla gärna först om resursen eller extra arbetskraften du söker kanske redan finns bland våra annonser.

Din annons kommer att visas i listningen för mellan start- och slutdatum. En annons tas automatiskt bort när slutdatum har passerats. Du ansvarar själv för att innehållet i din annons är korrekt. Storel förbehåller sig att ta bort en annons om den är missvisande eller på annat sätt ej korrekt. 

Lägg in jobbannons


Finnes

Sökes

Team Rexel resurspool

Annonserna är upplagda av medlemmar som själva ansvarar för innehållet eller de resurser som förmedlas. Rexel tar inget ansvar för att uppgifterna i annonserna är riktiga eller kompetensen hos företagen som annonserar.

Rexel förbehåller sig rätten att ta bort en annons om den är missvisande eller på annat sätt ej korrekt. Om du vill rapportera en olämplig annons: maila kontakt@teamrexel.se